12 Ağustos 2018 e-fatura

E-FATURA

Elektronik Fatura(e-FATURA) 1. e-Fatura(Elektronik Fatura) Nedir? • e-Fatura, Vergi Usul Kanunu gereği bir faturada bulunması gereken tüm bilgileri barındıran kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahip elektronik belgedir 2. e-Fatura Kapsamı • 2014 yılı ve devam eden yıllarda brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, bir sonraki yıl hesap döneminin başından itibaren […]

Read more