12 Ağustos 2018 e-fatura

E-FATURA

Elektronik Fatura(e-FATURA) 1. e-Fatura(Elektronik Fatura) Nedir? • e-Fatura, Vergi Usul Kanunu gereği bir faturada bulunması gereken tüm bilgileri barındıran kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahip elektronik belgedir 2. e-Fatura Kapsamı • 2014 yılı ve devam eden yıllarda brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, bir sonraki yıl hesap döneminin başından itibaren […]

Read more
12 Ağustos 2018 earşiv

E-ARŞİV

e-Arşiv Fatura Nedir? e-Arşiv Fatura, faturaların elektronik ortamda oluşturulması / gönderilmesi ve ikinci nüshalarının da yine elektronik olarak ibraz edilmesini sağlayan uygulamadır. e-Arşiv Fatura’nın Avantaj ve Üstünlükleri İkinci nüsha faturaların fiziksel koşullardan etkilenmeden, kolay ve güvenli biçimde muhafaza eder, KEP ile gönderilmesi halinde teslim garantisi ve tahsilat süre avantajı sağlar, Matbu fatura bastırma gerekliliğini ortadan […]

Read more
12 Ağustos 2018 e defter

E-DEFTER

E-DEFTER NEDİR e-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin elektronik ortamda tutulduğu ve Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik imzayla berat verildiği sistemdir. Tüm kayıtlar standart bir xml formatında hazırlanır. Bu uygulamayla daha hızlı ve verimli bir denetim amaçlanmıştır. Yasa gereği 10 milyon üzerinde cirosu olan firmaların zorunlu olarak e-defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca e-defter […]

Read more